01.05.2021 - 31.08.2021

Velkommen til Ti på Topp Hellandsjøen 2021

Bli med!

10970

Registrerte turer

835

Registrerte deltakere

13

Turer i gjennomsnitt

Ti På Topp
# Navn Turer i snitt Turer totalt
# Navn Turer i snitt Turer totalt
# Navn Ulike turer Turer totalt Totalt antall km Høydemeter
# Navn Turer totalt
<<< rankingsData.ranking_justified>>> <<< rankingsData.ranking>>> <<< rankingsData.participant_name>>> <<< rankingsData.checkins_count_unique>>> <<< rankingsData.checkins_count_total>>> <<< rankingsData.total_route_length>>> <<< rankingsData.total_route_elevation>>>
<<< rankingsData.ranking_in_type>>> <<< rankingsData.participant_name>>> <<< rankingsData.group_info.name>>> <<< (rankingsData.checkins_count_total/rankingsData.members.length) | number:1>>> 0 <<< rankingsData.checkins_count_total>>>
<<< rankingsData.ranking_in_type>>> <<< rankingsData.participant_name>>> <<< (rankingsData.checkins_count_total/rankingsData.members.length) | number:1>>> 0 <<< rankingsData.checkins_count_total>>>
<<< rankingsData.ranking>>> <<< rankingsData.group_name>>> <<< (rankingsData.checkins_count_total/rankingsData.group_size) | number:1>>> <<< rankingsData.checkins_count_total>>>
1 1 - Ramnurknubben 752
2 2 - Kråkhausen 868
3 3 - Sollikammen 515
4 4 - Hundsvassknubben 271
5 5 - Stamnesfjellet 773

Møt deltakerne

<<< rankingsData.participant_name>>>

Individuell

<<< rankingsData.group_name>>>

<<< rankingsData.team_name>>>

<<< rankingsData.checkins_count_unique>>> Ulike turer

Ingen deltakere funnet.

Viktig melding om kjøring til/fra toppene.

Viktig melding til årets Ti på Topp deltakere! Arrangement gruppen har mottatt meldinger fra grunneiere om at enkelte holder uakseptabel høy fart når de kjører på gårdsveier inn til toppenes parkering. Vi anmoder derfor alle deltakere om vise hensyn og kjøre etter forholdene slik at det ikke oppstår alvorlige ulykker. Det oppfordres også til å benytte parkeringsplassene beskrevet under veibeskrivelse og ikke parkere på dyrkamark.

Turmål

Navn Høydemeter Antall turer Beskrivelse Finn på kart
1 - Ramnurknubben 376 m 752
2 - Kråkhausen 98 m 868
3 - Sollikammen 280 m 515
4 - Hundsvassknubben 570 m 271
5 - Stamnesfjellet 316 m 773
6 - Storfonna 722 m 445
7 - Vågfjellet 206 m 923
8 - Storklakken 766 m 224
9 - Lifjellet 557 m 295
10 - Nordfjellet 518 m 244
11 - Dalemsfjellet 445 m 873
12 - Åstadtjønna 163 m 958
13 - Heimsfjellet 585 m 270
14 - Grønliknubben 247 m 603
15 - Hjortlikammen 484 m 284
16 - Røstfjellet 404 m 393
17 - Slettfjellet 424 m 530
18 - Knubben 278 m 598
19 - Oldervatnet 164 m 532
20 - Roberget 340 m 619
Ingen informasjon tilgjengelig.

Siste nytt fra Ti På Topp