01.05.2021 - 31.08.2021

Velkommen til Ti på Topp Hellandsjøen 2021

Bli med!

13302

Registrerte turer

838

Registrerte deltakere

16

Turer i gjennomsnitt

Ti På Topp
# Navn Turer i snitt Turer totalt
# Navn Turer i snitt Turer totalt
# Navn Ulike turer Turer totalt Totalt antall km Høydemeter
# Navn Turer totalt
<<< rankingsData.ranking_justified>>> <<< rankingsData.ranking>>> <<< rankingsData.participant_name>>> <<< rankingsData.checkins_count_unique>>> <<< rankingsData.checkins_count_total>>> <<< rankingsData.total_route_length>>> <<< rankingsData.total_route_elevation>>>
<<< rankingsData.ranking_in_type>>> <<< rankingsData.participant_name>>> <<< rankingsData.group_info.name>>> <<< (rankingsData.checkins_count_total/rankingsData.members.length) | number:1>>> 0 <<< rankingsData.checkins_count_total>>>
<<< rankingsData.ranking_in_type>>> <<< rankingsData.participant_name>>> <<< (rankingsData.checkins_count_total/rankingsData.members.length) | number:1>>> 0 <<< rankingsData.checkins_count_total>>>
<<< rankingsData.ranking>>> <<< rankingsData.group_name>>> <<< (rankingsData.checkins_count_total/rankingsData.group_size) | number:1>>> <<< rankingsData.checkins_count_total>>>
1 1 - Ramnurknubben 874
2 2 - Kråkhausen 1086
3 3 - Sollikammen 576
4 4 - Hundsvassknubben 390
5 5 - Stamnesfjellet 898

Møt deltakerne

<<< rankingsData.participant_name>>>

Individuell

<<< rankingsData.group_name>>>

<<< rankingsData.team_name>>>

<<< rankingsData.checkins_count_unique>>> Ulike turer

Ingen deltakere funnet.

Turmål

Navn Høydemeter Antall turer Beskrivelse Finn på kart
1 - Ramnurknubben 376 m 874
2 - Kråkhausen 98 m 1086
3 - Sollikammen 280 m 576
4 - Hundsvassknubben 570 m 390
5 - Stamnesfjellet 316 m 898
6 - Storfonna 722 m 534
7 - Vågfjellet 206 m 1112
8 - Storklakken 766 m 312
9 - Lifjellet 557 m 381
10 - Nordfjellet 518 m 314
11 - Dalemsfjellet 445 m 1114
12 - Åstadtjønna 163 m 1191
13 - Heimsfjellet 585 m 360
14 - Grønliknubben 247 m 681
15 - Hjortlikammen 484 m 347
16 - Røstfjellet 404 m 455
17 - Slettfjellet 424 m 619
18 - Knubben 278 m 696
19 - Oldervatnet 164 m 645
20 - Roberget 340 m 717
Ingen informasjon tilgjengelig.

Siste nytt fra Ti På Topp