30.04.2022 - 31.08.2022

Velkommen til Ti på Topp Hellandsjøen 2022

Bli med!

3261

Registrerte turer

589

Registrerte deltakere

6

Turer i gjennomsnitt

Ti På Topp
# Navn Turer i snitt Turer totalt
# Navn Turer i snitt Turer totalt
# Navn Ulike turer Turer totalt Totalt antall km Høydemeter
# Navn Turer totalt
<<< rankingsData.ranking_justified>>> <<< rankingsData.ranking>>> <<< rankingsData.participant_name>>> <<< rankingsData.checkins_count_unique>>> <<< rankingsData.checkins_count_total>>> <<< rankingsData.total_route_length>>> <<< rankingsData.total_route_elevation>>>
<<< rankingsData.ranking_in_type>>> <<< rankingsData.participant_name>>> <<< rankingsData.group_info.name>>> <<< (rankingsData.checkins_count_total/rankingsData.members.length) | number:1>>> 0 <<< rankingsData.checkins_count_total>>>
<<< rankingsData.ranking_in_type>>> <<< rankingsData.participant_name>>> <<< (rankingsData.checkins_count_total/rankingsData.members.length) | number:1>>> 0 <<< rankingsData.checkins_count_total>>>
<<< rankingsData.ranking>>> <<< rankingsData.group_name>>> <<< (rankingsData.checkins_count_total/rankingsData.group_size) | number:1>>> <<< rankingsData.checkins_count_total>>>
1 1. Bergstuva 347
2 2. Knubben 472
3 3. Vågfjellet 570
4 4. Kjellarfjellet 180
5 5. Hundsvassknubben 222

Møt deltakerne

<<< rankingsData.participant_name>>>

Individuell

<<< rankingsData.group_name>>>

<<< rankingsData.team_name>>>

<<< rankingsData.checkins_count_unique>>> Ulike turer

Ingen deltakere funnet.

GPS posisjon fungerer uten mobildekning

GPS-posisjonen din i forhold til merket løype kan vises selv om du ikke har mobildekning. Forutsetningen er at du har åpnet Ti på Topp-appen og trykket på kartet for turmålet før mobildekningen forsvinner.

Turmål

Navn Høydemeter Antall turer Beskrivelse Finn på kart
1. Bergstuva 337 m 347
2. Knubben 278 m 472
3. Vågfjellet 206 m 570
4. Kjellarfjellet 592 m 180
5. Hundsvassknubben 570 m 222
6. Skålvassfjellet 525 m 130
7. Røstfjellet 404 m 303
8. Heimsfjellet nord 550 m 148
9. Fevelfjellet 425 m 422
10. Snekvikfjellet 260 m 467
Ingen informasjon tilgjengelig.
Ingen informasjon tilgjengelig.
Ingen informasjon tilgjengelig.
Ingen informasjon tilgjengelig.
Ingen informasjon tilgjengelig.
Ingen informasjon tilgjengelig.
Ingen informasjon tilgjengelig.
Ingen informasjon tilgjengelig.
Ingen informasjon tilgjengelig.
Ingen informasjon tilgjengelig.
Ingen informasjon tilgjengelig.
Ingen informasjon tilgjengelig.
Ingen informasjon tilgjengelig.
Ingen informasjon tilgjengelig.
Ingen informasjon tilgjengelig.
Ingen informasjon tilgjengelig.

Siste nytt fra Ti På Topp