01.05.2021 - 31.08.2021

Velkommen til Ti på Topp Hellandsjøen 2021

Bli med!

8015

Registrerte turer

814

Registrerte deltakere

10

Turer i gjennomsnitt

Ti På Topp
# Navn Turer i snitt Turer totalt
# Navn Turer i snitt Turer totalt
# Navn Ulike turer Turer totalt Totalt antall km Høydemeter
# Navn Turer totalt
<<< rankingsData.ranking_justified>>> <<< rankingsData.ranking>>> <<< rankingsData.participant_name>>> <<< rankingsData.checkins_count_unique>>> <<< rankingsData.checkins_count_total>>> <<< rankingsData.total_route_length>>> <<< rankingsData.total_route_elevation>>>
<<< rankingsData.ranking_in_type>>> <<< rankingsData.participant_name>>> <<< rankingsData.group_info.name>>> <<< (rankingsData.checkins_count_total/rankingsData.members.length) | number:1>>> 0 <<< rankingsData.checkins_count_total>>>
<<< rankingsData.ranking_in_type>>> <<< rankingsData.participant_name>>> <<< (rankingsData.checkins_count_total/rankingsData.members.length) | number:1>>> 0 <<< rankingsData.checkins_count_total>>>
<<< rankingsData.ranking>>> <<< rankingsData.group_name>>> <<< (rankingsData.checkins_count_total/rankingsData.group_size) | number:1>>> <<< rankingsData.checkins_count_total>>>
1 1 - Ramnurknubben 557
2 2 - Kråkhausen 633
3 3 - Sollikammen 410
4 4 - Hundsvassknubben 185
5 5 - Stamnesfjellet 578

Møt deltakerne

<<< rankingsData.participant_name>>>

Individuell

<<< rankingsData.group_name>>>

<<< rankingsData.team_name>>>

<<< rankingsData.checkins_count_unique>>> Ulike turer

Ingen deltakere funnet.

Viktig melding om kjøring til/fra toppene.

Viktig melding til årets Ti på Topp deltakere! Arrangement gruppen har mottatt meldinger fra grunneiere om at enkelte holder uakseptabel høy fart når de kjører på gårdsveier inn til toppenes parkering. Vi anmoder derfor alle deltakere om vise hensyn og kjøre etter forholdene slik at det ikke oppstår alvorlige ulykker. Det oppfordres også til å benytte parkeringsplassene beskrevet under veibeskrivelse og ikke parkere på dyrkamark.

Turmål

Navn Høydemeter Antall turer Beskrivelse Finn på kart
1 - Ramnurknubben 376 m 557
2 - Kråkhausen 98 m 633
3 - Sollikammen 280 m 410
4 - Hundsvassknubben 570 m 185
5 - Stamnesfjellet 316 m 578
6 - Storfonna 722 m 280
7 - Vågfjellet 206 m 687
8 - Storklakken 766 m 128
9 - Lifjellet 557 m 194
10 - Nordfjellet 518 m 151
11 - Dalemsfjellet 445 m 613
12 - Åstadtjønna 163 m 687
13 - Heimsfjellet 585 m 197
14 - Grønliknubben 247 m 511
15 - Hjortlikammen 484 m 206
16 - Røstfjellet 404 m 278
17 - Slettfjellet 424 m 383
18 - Knubben 278 m 459
19 - Oldervatnet 164 m 419
20 - Roberget 340 m 459
Ingen informasjon tilgjengelig.

Siste nytt fra Ti På Topp