01.05.2021 - 31.08.2021

Velkommen til Ti på Topp Hellandsjøen 2021

Bli med!

1967

Registrerte turer

651

Registrerte deltakere

3

Turer i gjennomsnitt

Ti På Topp
# Navn Turer i snitt Turer totalt
# Navn Turer i snitt Turer totalt
# Navn Ulike turer Turer totalt Totalt antall km Høydemeter
# Navn Turer totalt
<<< rankingsData.ranking_justified>>> <<< rankingsData.ranking>>> <<< rankingsData.participant_name>>> <<< rankingsData.checkins_count_unique>>> <<< rankingsData.checkins_count_total>>> <<< rankingsData.total_route_length>>> <<< rankingsData.total_route_elevation>>>
<<< rankingsData.ranking_in_type>>> <<< rankingsData.participant_name>>> <<< rankingsData.group_info.name>>> <<< (rankingsData.checkins_count_total/rankingsData.members.length) | number:1>>> 0 <<< rankingsData.checkins_count_total>>>
<<< rankingsData.ranking_in_type>>> <<< rankingsData.participant_name>>> <<< (rankingsData.checkins_count_total/rankingsData.members.length) | number:1>>> 0 <<< rankingsData.checkins_count_total>>>
<<< rankingsData.ranking>>> <<< rankingsData.group_name>>> <<< (rankingsData.checkins_count_total/rankingsData.group_size) | number:1>>> <<< rankingsData.checkins_count_total>>>
1 1 - Ramnurknubben 166
2 2 - Kråkhausen 222
3 3 - Sollikammen 124
4 4 - Hundsvassknubben 5
5 5 - Stamnesfjellet 169

Møt deltakerne

<<< rankingsData.participant_name>>>

Individuell

<<< rankingsData.group_name>>>

<<< rankingsData.team_name>>>

<<< rankingsData.checkins_count_unique>>> Ulike turer

Ingen deltakere funnet.

Viktig melding om kjøring til/fra toppene.

Viktig melding til årets Ti på Topp deltakere! Arrangement gruppen har mottatt meldinger fra grunneiere om at enkelte holder uakseptabel høy fart når de kjører på gårdsveier inn til toppenes parkering. Vi anmoder derfor alle deltakere om vise hensyn og kjøre etter forholdene slik at det ikke oppstår alvorlige ulykker. Det oppfordres også til å benytte parkeringsplassene beskrevet under veibeskrivelse og ikke parkere på dyrkamark.

Turmål

Navn Høydemeter Antall turer Beskrivelse Finn på kart
1 - Ramnurknubben 376 m 166
2 - Kråkhausen 98 m 222
3 - Sollikammen 280 m 124
4 - Hundsvassknubben 570 m 5
5 - Stamnesfjellet 316 m 169
6 - Storfonna 722 m 4
7 - Vågfjellet 206 m 247
8 - Storklakken 766 m 2
9 - Lifjellet 557 m 6
10 - Nordfjellet 518 m 12
11 - Dalemsfjellet 445 m 61
12 - Åstadtjønna 163 m 266
13 - Heimsfjellet 585 m 12
14 - Grønliknubben 247 m 214
15 - Hjortlikammen 484 m 16
16 - Røstfjellet 404 m 27
17 - Slettfjellet 424 m 41
18 - Knubben 278 m 139
19 - Oldervatnet 164 m 82
20 - Roberget 340 m 152
Ingen informasjon tilgjengelig.

Siste nytt fra Ti På Topp